formular1

  Rezervace místa v restauračním zařízení „U Rosů“ na adrese Jakubské náměstí 580/4, Brno
  Poučení o GDPR:

  Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ berete na vědomí, že zadané osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě za účelem zajištění místa k občerstvení v uvedené datum a čas v restauračním zařízení „U Rosů“ na adrese Jakubské náměstí 580/4, 602 00 Brno.

  Správcem Vašich osobních údajů je společnost SMERO CZ, s.r.o., IČO 26282330, se sídlem Jakubské náměstí 580/4, 602 00 Brno, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41718;
  kontaktní e-mail: info@urosu.cz. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám. Osobní údaje jsou vymazány následující pracovní den po dni rezervace.
  Práva Vaší osoby jako subjektu osobních údajů (např. právo na bližší informace o zpracování osobních údajů, právo na námitku proti zpracování osobních údajů, a též veškerá další práva) naleznete v článcích 15–22 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů.
  Orgánem dozoru ve věcech zpracování osobních údajů v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, posta@uoou.cz, +420 234 665 111, ID datové schránky qkbaa2n